Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu OMEGA

Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů Programu OMEGA.

Soutěžní lhůta začíná dnem 15. 5. 2015 a končí dnem 30. 6. 2015. Termín pro odevdzání návrhů do veřejné soutěže na OVV (Ing. Ivana Hronová, IB317, l. 5775) je 17.6.2015.

Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz.

Technologická agentura ČR pořádá semináře ke 3. veřejné soutěži ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu  OMEGA.
Semináře se uskuteční 2. června 2015 v Brně a 9. června 2015 v Praze.
Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha