Vyhlášení interní grantové soutěže – projekty IGA2

Je možné ucházet se o vědeckovýzkumné projekty, převážně koncipovány jako dvouleté, s výší rozpočtu 400.000 – 650.000 Kč ročně.

Termín pro zaslání přihlášek je 22.3.2015 – emailové zaslání na lukesm@vse.cz a zároveň na ondrej.machek@vse.cz , podepsaný originál stačí Ing. Ondřeji Machkovi, Ph.D. předat nejpozději do 23.3.2015.

V příloze naleznete: