Vyhlášení Interní grantové soutěže

http://veda.vse.cz/granty/iga/zasady-studentske-grantove-souteze-platne-pro-projekty-zahajene-od-r-2016/