Vyhlášení programu Inovační vouchery

Program Inovační vouchery je zaměřen na sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Program je určen pro malé a střední podniky a podporu lze získat na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben.

Inovační voucher mohou žadatelé použít na vývoj prototypu, softwaru či funkčního vzorku, testování, měření, navrhování konstrukčních řešení a další aktivity.

Žádosti o podporu jsou přijímány kontinuálně od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017

Více na http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i