Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR na rok 2017

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž pro standardní, juniorské a mezinárodní projekty s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

Soutěžní lhůta začíná 16.2.2016 a končí 30.3.2016.

Návrhy projektů na Fakultě podnikohospodářské: přihlášku a Kartu projektu je nutné podat na Centrum vědy a výzkumu (převezme Ondřej Machek na RB 351, případně je možné využít sekretariát katedry strategie) nejpozději do 16. 3. 2016.