Vyhlášeny výsledky GA ČR

https://gacr.cz/seznamy-projektu-ktere-uspely-ve-verejnych-soutezich-vyhlasenych-ga-cr-v-roce-2016/