Vyhodnocení jarních nominací ESOP – diplomové práce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
komise CVV vyhodnotila nominace do soutěže ESOP. Uspěly (abecedně) následující diplomové práce:
  • Bc. Jan Kasalický – Efekt slabého důkazu: replikační studie (vedoucí práce Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.)
  • Bc. Klára Nejmanová – Úvěrová analýza malých a středních podniků při žádosti o korporátní bankovní financování (vedoucí práce doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.)
Slavnostní vyhlášení nejlepších prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích.

Děkujeme vedoucím za jejich odbornou práci a studentům srdečně blahopřejeme,
Petr Houdek