Vyhodnocení nominací ESOP – diplomové práce

Komise CVV vyhodnotila jarní nominace do soutěže ESOP. Z přihlášených diplomových prací byl vítězem určen:

  • Rupert Paul Ottinger s prací „Negotiating with Gen Z: Will Nationality Really Matter?“ (vedoucí práce doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.)
Slavnostní vyhlášení nejlepší diplomové práce proběhne na promocích a výherce obdrží mimořádné stipendium.
Děkujeme všem vedoucím za jejich odbornou práci a — především — studentovi k úspěchu blahopřejeme.