Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci roku 2014 na FPH

http://fph.vse.cz/veda/wp-content/uploads/2014/10/Publika%C4%8Dn%C3%AD-sout%C4%9B%C5%BE-2014.pdf