Vytvořen seznam Scopus časopisů pro doktorandy a zaměstnance FPH

Pro doktorandy a akademické pracovníky byl publikován seznam časopisů indexovaných v databázi Scopus, které jsou vhodné pro publikování výzkumu zaměřeného na výzkumná témata fakulty. Časopisy lze třídit podle zaměření jednotlivých kateder.