Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

http://veda.vse.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu/