Výzva pro předkládání společných projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-pro-predkladani-spolecnych-projektu-mnohostranne