Řízení a modelování finančních rizik

http://www.ekf.vsb.cz/rmfr/cs/index.html