Research Club FPH

Připomínky k organizaci, náměty na obsah setkání či inspirativní hosty prosíme směřujte na Davida A. Procházku.

Termíny Research clubu

Předpokládané termíny dalších setkání Research clubu:

  • 8. 1. 2020 16:15 – 17:45
  • 4. 2. 2020 08:30-10:00

Obecné informace

Mezi cíle Research clubu patří:

  • sdílení vědeckovýzkumných informací, zkušeností, tipů a námětů,
  • poskytnout podporu za účelem vylepšení kvality publikací členů FPH v neformálním a přátelském prostředí.

Research club organizuje jednou měsíčně pravidelná setkání. V rámci každého setkání jsou také prezentovány a diskutovány 1-2 vědecké články, abstrakty či náměty na výzkum nebo grantové projekty.

Materiály ze setkání jsou k dispozici na intranetu Centra vědy a výzkumu (vpravo, složka Research club).