Instalace a vyřazení HW

Instalace HW zařízení probíhá ve spolupráci s pracovníky Centra informatiky. Pokud se jedná o počítače, tiskárny nebo notebooky, je nutná asistence ze strany zaměstnanců (kvůli přihlašovacím údajům). Pro výměnu drobných periférních zařízení není nutná osobní spolupráce.

Pro žádost o výměnu HW vybavení je nutné kontaktovat pracovníky Centra a domluvit s nimi další postup. Není potřeba žádné žádanky.

Vyřazení HW probíhá, taktéž ve spolupráci s Centrem informatiky. V případě potřeby vyřadit vybavení technického charakteru s inventárním číslem je nutné vytvořit převodku. Pro ostatní převodka není potřeba. Vybavení následně i s vyplněnou převodkou přineste do místnosti RB 447.

Náležitosti převodky:

Číslo přebírajícího útvaru: 9400-Výpočetní centrum
Místnost: SB 18A
Jméno: Jiří Šlesinger