Nákupy výpočetní techniky

Nákup výpočetní techniky se dělí na dvě základní části:

  1. Nákupy techniky, kde celková hodnota nákupu nepřesáhne 3 000 Kč, probíhá pomocí nákupu do drobného vydání. Zaměstnanec může nakoupit individuálně (pokud neodporuje pravidlům pro nákup výpočetní techniky Výpočetním centrem). Doklady poté předá tajemnici.
  2. Při nákupu nad 3 000 Kč se musí nákup realizovat přes Centrum informatiky, které nákup zajistí. Požadavky na nákupy financované z projektů zasílejte na itfph@vse.cz. Při financování z prostředků kateder předejte požadavky přes sekretariáty vedoucím pracovišť. Vždy uvádějte pro koho je technika určena (jméno, e-mail, telefon, místnost) a způsob financování (číslo projektu nebo nákladového střediska).