Rezervace místností

Rezervace zasedacích a zkušebních místností FPH probíhá přes aplikaci Outlook – Kalendář. Rezervace v současné době provádí vždy sekretářka příslušné katedry, se žádostí o rezervaci se tedy obracejte na ní.

Přístup do místnosti RB 437 v době mimo výuku je možný studentům, kteří si vstup domluví po emailu na itfph@vse.cz.

Tyto žádosti schvaluje sekretariát fakulty nebo Centrum informatiky.
Bez tohoto potvrzení není rezervace místnosti provedena.

Seznam místností:

RB 436 – zasedací místnost

 

Mistnost_RB_436

Místnost pro cca 20 lidí

Vybavení:

 • notebook
 • projektor
 • reproduktory
 • 2 x flipchart

RB 437 – počítačová místnost (Aktuálně v rekonstrukci)

Mistnost_RB_437

Místnost pro až 28 lidí

Vybavení:

 • 1 učitelský terminálový počítač
 • 17 terminálových počítačů
 • Projektor
 • 2 x whiteboard
 • možnost připojení notebooku

RB 438 – zasedací místnost děkana

Místnost pro cca 20 lidí

Vybavení:

 • notebook
 • projektor, smartboard
 • reproduktory
 • flipchart

RB 459, RB 359- zkušební/zasedací místnosti

Mistnost_RB_459

Místnosti se 16 místy kolem stolu a až 18 místy podél stěn

Vybavení:

 • notebook
 • projektor
 • flipchart