Termíny čerpání prostředků vědy v rámci institucionální podpory

V sekci Podpora vědy a výzkumu byly zveřejněny termíny pro dodání podkladů pro čerpání podpory za vědeckou činnost. Informace naleznete zde (pro přístup je nutné použít heslo do ISIS).