Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Zvyšování kvality a citačního ohlasu publikačních výstupů patří mezi základní strategické cíle Fakulty podnikohospodářské.

Finanční podpora vědecko-výzkumné činnosti

Informační podpora vědecko-výzkumné činnosti

  • Sekce Vědecké časopisy obsahuje informace o přístupech k nejvýznamnějším impaktovaným časopisů v oborech, na které se fakulta zaměřuje, a seznamy impaktovaných a dalších časopisů (Scopus, RVVI), které jsou vhodné pro publikování výzkumu členů fakulty.
  • Sekce Konference obsahuje seznam prestižních konferencí dle zaměření jednotlivých kateder a další vhodné konference sledované v indexu CPCI společnosti Thomson Reuters.
  • Sekce Monografie obsahuje informace k výsledkům typu „odborná kniha“ a seznam prestižních nakladatelství.
  • Sekce Soutěže obsahuje informace o interních i externích soutěžích, kam je možné zasílat publikační výstupy.

Další možnosti podpory publikační činnosti

Kvalitní výzkum, který bude zaslán do recenzního řízení významnějšího impaktovaného časopisu, je možné podpořit formou pre-submission peer review, které zahrnuje:

  • Hodnocení a komentáře, konstruktivní náměty na vylepšení;
  • Kontrolu výzkumné metodiky (např. statistických metod) statistikem;
  • Korekturu anglického jazyka rodilým mluvčím nebo i profesionální agenturou.

Více informací poskytne Ondřej Machek.