Vyhlášení soutěže – Cena děkana za nejlepší publikace FPH r. 2018

Do soutěže je možné přihlásit všechny publikace, které splňují následující kritéria:

  1. Publikace byla zveřejněna v období prosinec 2017 až listopad 2018
  2. Podíl zaměstnanců či doktorandů FPH na publikaci je minimálně 25%, zároveň je jasně uvedena afiliace autora/ů na FPH VŠE.
  3. Publikace musí být přiložena k přihlášce do soutěže.

Autor se může ucházet o ocenění i větším počtem svých publikací, stejně jako ve více než v jedné kategorii. Je možné přihlásit publikace v českém i jiném světovém jazyce.

Kategorie:

  1. Kniha (Do této kategorie je možné přihlásit monografie i učebnice)
  2. Článek v odborném časopise (Do této kategorie je možné přihlásit odborné články vydané v odborných časopisech v ČR i v zahraničí, které mají pro poslední známé období nenulový IF v databázi Thomson Reuters či nenulový SJR v databázi Scopus)
  3. Nejlepší publikace studenta doktorského studia (Do této kategorie je možné přihlásit knihy nebo odborné články vydané v odborných časopisech v ČR i v zahraničí, které mají pro poslední známé období nenulový IF v databázi Web of Science či nenulový SJR v databázi Scopus. Je-li spoluautorem jiný zaměstnanec VŠE, je třeba publikaci přihlásit do kategorií 1 nebo 2.)

Ocenění:

Budou oceněny maximálně 3 publikace v každé kategorii.

Termín a forma podávání přihlášek:

Nejpozději do 28.11.2018 elektronicky zaslat žadatelem ve formátu MS Word Ing. Adrianě Válové na email adriana.valova@vse.cz a zároveň jí předat podepsanou přihlášku společně s vlastní publikací ve fyzické podobě.

Přihláška ve formátu DOC