Vyhodnocení Ceny děkana o nejlepší publikaci roku 2021

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 17 publikací ve třech kategoriích. Výsledky jsou následující (plný text vyhlášení). Oceněným autorům srdečně gratulujeme!

Kategorie Kniha

  1. RYDÉN, Pernille, HOSSAIN, Muhammad Ismail, KOTTIKA, Efthymia, ŠKARE, Vatroslav. Social Media Storms. Empowering Leadership Beyond Crisis  Management [online]. 1st Edition. Oxfordshire, New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. 174 s. ISBN 9780367425272. eISBN 9780367853297.
  2. SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal. Preventivní restrukturalizace: Nová etapa koncepce sanačních procesů a její implementace do českého právního řádu. 1. vyd. Praha : Triton, 2021. 244 s. ISBN 978-80-7553-952-6.
  3. LOUŽEK, Marek, SMRČKA, Luboš. The European integration crisis: An economic analysis. 1. vyd. Newcastle upon Tyne : Cambridge Schoolar Publishing, 2020. 388 s. ISBN 978-1-5275-5982-0.

Kategorie článek v odborném časopise

  1. DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana, POTLUKA, Oto. Estimating the effects of public subsidies on the performance of supported enterprises across firm sizes. Research Evaluation [online]. 2021, roč. 30, č. 3, s. 290–313. eISSN 1471-5449. ISSN 0958-2029.
  2. HOUDEK, Petr, BAHNÍK, Štěpán, HUDÍK, Marek, VRANKA, Marek. Selection effects on dishonest behavior. Judgment and Decision Making [online]. 2021, roč. 16, č. 2, s. 238–266. eISSN 1930-2975.

Kategorie nejlepší publikace studenta doktorského studia

  1. FROLLOVÁ, Nikola, VRANKA, Marek, HOUDEK, Petr. A qualitative study of perception of a dishonesty experiment. Journal of Economic Methodology [online]. 2021, roč. 28, č. 3, s. 274–290. eISSN 1469-9427. ISSN 1350-178X.
  2. ROSECKÁ, Nikola, MACHEK, Ondřej. Non-family members and conflict processes in family firms: A systematic review of literature. Journal of Business Economics [online]. 2021, č. 8. července, s. 1–47. eISSN 0044-2372.