Soutěže

Soutěž o nejlepší publikaci Fakulty podnikohospodářské

Vyhodnocení soutěže

Ostatní soutěže

Interní termín Komu Deadline
Excelentní studentské odborné práce (ESOP)
https://veda.vse.cz/souteze/soutez-esop/ seminární práce 8. června 2020
prof. Lukeš (doc. Houdek)  15. 6. 2020 (OVV)
Pokyny k DP: DP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme doc. Petr Houdek diplomové práce 1. června 2020
prof. Lukeš (doc. Houdek)  8. 6. 2020 (OVV)
Pokyny k BP: BP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme doc. Petr Houdek bakalářské práce 7. září 2020
prof. Lukeš (doc. Houdek)  14. 9. 2020 (OVV)
předávání diplomů
  listopad
 Práce se odevzdávají v elektronické podobě i s formulářem v dokumentu Word (emailem na adresu petr.houdek@vse.cz)
Soutěž Česká hlava (údaje k r. 2019)
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/  8. 6. 2019 pí Lašová 8. 7. 2019
Cena Josefa Hlávky (údaje k r. 2019)
http://www.hlavkovanadace.cz/index.php 1. 2. 2019
pí Lašová 9. 2. 2019
Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/doktorske-studium/ 15.10.2020 doc. Lukeš Ing. Hronová
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace, článek
15.10.2020 doc. Lukeš Ing. Hronová
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/