Soutěže

Soutěž o nejlepší publikaci Fakulty podnikohospodářské

Vyhodnocení soutěže

Ostatní soutěže

Interní termín Komu Deadline
Excelentní studentské odborné práce (ESOP)
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/soutez-esop/ seminární práce 14. června 2017
doc. Lukeš (Ing. O. Machek)  16. 6. 2017 (OVV)
Pokyny k DP: DP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme Ing. Ondřej Machek (místnost RB325, v případě nepřítomnosti sekretariát KSG RB349) diplomové práce 14. června 2017
doc. Lukeš (Ing. O. Machek)  14 dní před termínem promoce
Pokyny k BP: BP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme Ing. Ondřej Machek (místnost RB325, v případě nepřítomnosti sekretariát KSG RB349). bakalářské práce 12. září 2017
doc. Lukeš (Ing. O. Machek)  15. 9. 2017 (OVV)
předávání diplomů
  listopad
 Práce se odevzdávají jak v písemné tak v elektronické podobě i s formulářem v dokumentu Word (emailem na adresu ondrej.machek@vse.cz nebo na CD)
Soutěž Česká hlava (ještě Statut z r. 2016)
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/  23. 6. 2017 pí Lašová 1. 7. 2016
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
http://www.hlavkovanadace.cz/program_2017.php 23. 6. 2017
pí Lašová 31. 7. 2016
1. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
2. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.
3. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.
4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta.
5. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy 23. 6. 2017
pí Lašová 31. 8. 2017
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
(výzvu pro předkládání zveřejní MŠMT nejpozději do 31. července)
20. 9. 2017
pí Lašová 30. 9. 2017
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-2
Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/doktorske-studium/ 15.10.2017 doc. Lukeš Ing. Hronová
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 15.10.2017 doc. Lukeš Ing. Hronová
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/