Soutěže

Soutěž o nejlepší publikaci Fakulty podnikohospodářské

Vyhodnocení soutěže

Ostatní soutěže

Interní termín Komu Deadline
Excelentní studentské odborné práce (ESOP)
https://veda.vse.cz/souteze/soutez-esop/ seminární práce 1. června 2022
doc. Hudík (doc. Houdek)  15. 6. 2022 (OVV)
Pokyny k DP: DP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme doc. Petr Houdek diplomové práce bude upřesněno
doc. Hudík (doc. Houdek) min. 14 dní před termínem promoce (OVV)
Pokyny k BP: BP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme doc. Petr Houdek bakalářské práce 1. září 2022
doc. Hudík (doc. Houdek)  15. 9. 2022 (OVV)
předávání diplomů
  listopad
 Práce se odevzdávají v elektronické podobě i s formulářem v dokumentu Word (emailem na adresu petr.houdek@vse.cz)
Cena Josefa Hlávky
1. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.2. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.3. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.

4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta.

5. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2022.php#04 22. 6. 2022
Ing. Hronová (OVV) 31. 7. 2022
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu 22. 6. 2022 Ing. Hronová (OVV) 31. 8. 2022
http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (výzvu pro předkládání zveřejní MŠMT nejpozději do 31. července) 21. 9. 2022 Ing. Hronová (OVV) 30. 9. 2022
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-3
   
Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
https://veda.vse.cz/souteze/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/cena-rektora-vse-za-vedeckou-publikacni-cinnost-studentu-doktorskeho-studia/ 15.10.2022 doc. Hudík Ing. Hronová
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci
15.10.2022 doc. Hudík Ing. Hronová
https://veda.vse.cz/souteze/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/