AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/