Archiv rubriky: Mezinárodní

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych?lang=1&ref=m&source=email

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-3

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Výzva k podání rakousko-českých návrhů

https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/

AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-2?lang=1&ref=m&source=email

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-2?lang=1&ref=m&source=email

Výzva pro předkládání společných projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-pro-predkladani-spolecnych-projektu-mnohostranne