Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván FWF nejpozději do 18. března 2016, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF.

Termín pro odevzdání návrhů na OVV (Ing. Ivana Hronová, IB 317, l. 5775) je do 4. března 2016.