Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2017-2018

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace