Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-cesko-izraelskych-projektu-v-oblasti?lang=1&ref=m&source=email