Výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/spolecna-vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-bavorskych?lang=1&ref=m&source=email