Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-3