Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-2?lang=1&ref=m&source=email