Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-3