Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych-2?lang=1&ref=m&source=email