Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych?lang=1&ref=m&source=email