Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3