Výzva mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobilit (Česko-Rakousko)

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-7?lang=1&ref=m&source=email