Výzva Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání (BMBF)

http://www.gacr.cz/informace-o-nove-vyzve-spolkoveho-ministerstva-pro-vedu-a-vzdelavani-bmbf/