Category: Národní

TA ČR – Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka […]

Soutěž EPSILON

Technologická agentura ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací […]

GA ČR – Standardní, juniorské a mezinárodní projekty

GA ČR vyhlásil veřejnou soutěž pro STANDARDNÍ, JUNIORSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

TA ČR BETA2 – veřejné zakázky

https://pruvodce.beta.tacr.cz/index.html#/PublicTender/2753/1

První veřejná soutěž programu ÉTA

http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/1-verejna-soutez-programu-eta.html

GA ČR: Standardní, mezinárodní a juniorské projekty

GA ČR vyhlásila veřejnou soutěž pro Standardní, mezinárodní a juniorské projekty

INTER-VECTOR (LTV17)

http://fph.vse.cz/veda/inter-excellence-vyhlaseni-verejnych-soutezi/

INTER-TRANSFER (LTT17)

http://fph.vse.cz/veda/inter-excellence-vyhlaseni-verejnych-soutezi/

INTER-INFORM (LTI17)

http://fph.vse.cz/veda/inter-excellence-vyhlaseni-verejnych-soutezi/