INTER-TRANSFER (LTT17)

http://fph.vse.cz/veda/inter-excellence-vyhlaseni-verejnych-soutezi/