1. veřejná soutěž ve VaVaI k Programu na podporu aplik. výzkumu a experiment. vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-22 (NAKI II)

http://www.mkcr.cz/cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez/vyhlaseni-1–verejne-souteze-ve-vavai-k-programu-na-podporu-aplik–vyzkumu-a-experiment–vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-22-naki-ii-251748/