Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

http://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=10688