Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu

http://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf;jsessionid=epXrBt3ePExxCW5yAPlK4QPB.undefined?id=11018