Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1

http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=471