TA ČR – vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Delta

http://www.gacr.cz/informace-o-nove-vyzve-spolkoveho-ministerstva-pro-vedu-a-vzdelavani-bmbf/