Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích VES15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k-2?lang=1&ref=m&source=email