Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-6