Děkan FPH ocenil nejlepší publikace roku 2020

Ve středu 16.12. proběhlo předání diplomů za nejlepší publikace v rámci soutěže „Cena děkana za nejlepší publikace FPH r. 2020″. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 publikací ve dvou kategoriích a to v kategorii Kniha (monografie i učebnice) a v kategorii Článek v odborném časopise (do této kategorie je možné přihlásit odborné články vydané v odborných časopisech v ČR i v zahraničí, které mají pro poslední známé období nenulový IF v databázi Thomson Reuters či nenulový SJR v databázi Scopus).

Oceněným autorům gratulujeme!

 

Kategorie Kniha:

1. místo: ŠPAČEK, Miroslav, ČERVENÝ, Karel. Kreativní metody v inovacích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2020. 350 s. ISBN 978-80-245-2322-4.

2. místo: KRAUSE, Josef. Podniková environmentální strategie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 248 s. ISBN 978-80-7598-560-6.

3. místo: POLÁČEK, Bohumil, NOVÁK, Radek. Mezinárodní přepravní doklady. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 100 s. ISBN 978-80-7598-639-9.

 

Kategorie Článek v odborném časopise:

1. místo: KUBÍČEK, Aleš, MACHEK, Ondřej. Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research. Family Business Review. 2020. ISSN 0894-4865.

2. místo: DVOULETÝ, Ondřej, SRHOJ, Stjepan, PANTEA, Smaranda. Public SME grants and firm performance in European Union: A systematic review of empirical evidence. Small Business Economics. ISSN 0921-898X.

3. místo: SCHÖNFELD, Jaroslav. Financial situation of pre-packed insolvencies. Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699.