Archiv rubriky: Výzvy

TA ČR – Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych?lang=1&ref=m&source=email

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-3

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Soutěž EPSILON

Technologická agentura ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací […]

GA ČR – Standardní, juniorské a mezinárodní projekty

GA ČR vyhlásil veřejnou soutěž pro STANDARDNÍ, JUNIORSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

TA ČR BETA2 – veřejné zakázky

https://pruvodce.beta.tacr.cz/index.html#/PublicTender/2753/1

Výzva k podání rakousko-českých návrhů

https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/

AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

První veřejná soutěž programu ÉTA

http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/1-verejna-soutez-programu-eta.html