Konference

Predátorské a falešné konference

  • Mějme na paměti, že konference primárně slouží k získání zpětné vazby od mezinárodní komunity, aby mohl být výzkum dále rozvinutý. Zpravidla se nemá jednat o „konečný výstup“, kterým by naopak měl být článek v recenzovaném časopise.
  • Pozor na falešné konference, které se vyskytují např. na doméně waset.org. Jedná se o konference, které používají stejné zkratky a názvy jako prestižní konference. Při hledání konferencí pomocí Google se však často na prvních místech objeví právě tyto falešné konference.
  • Predátorské konference jsou zaměřené na přijímání co největšího množství příspěvků bez patřičné kontroly jejich kvality a masového inkasování vložného od účastníků. Zpravidla jsou organizované v exotických destinacích a vyzývají autory k publikování pomocí spamu.