Možnosti podpory

Kontaktní osoba: doc. Ing. Petr Houdek. Ph.D. (petr.houdek@vse.cz)

Finanční podpora vědecko-výzkumné činnosti

Informační podpora vědecko-výzkumné činnosti

  • Sekce Vědecké časopisy obsahuje informace o přístupech k nejvýznamnějším impaktovaným časopisů v oborech, na které se fakulta zaměřuje, a seznamy impaktovaných a dalších časopisů (Scopus, RVVI), které jsou vhodné pro publikování výzkumu členů fakulty.
  • Sekce Konference obsahuje zejména seznam prestižních konferencí dle zaměření jednotlivých kateder.
  • Sekce Monografie obsahuje informace k výsledkům typu „odborná kniha“ a seznam prestižních nakladatelství.
  • Sekce Soutěže obsahuje informace o interních i externích soutěžích, kam je možné zasílat publikační výstupy.

Software pro vědeckovýzkumnou činnost

  • FPH vlastní licenci na software Stata 14, a to pro 10 souběžně pracujících uživatelů. Instalace je k dispozici pro zaměstnance, kteří mají na FPH plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Pro možnost instalace kontaktujte Ondřeje Machka.
  • FPH má dále k dispozici software MAXQDA a SPSS. Těmito programy jsou vybavené počítače na fakultní místnosti RB 437.
  • Pro běžnou statistickou analýzu je možné doporučit freeware Jamovi. Poslední verze již umí i pokročilejší metody, např. strukturní modelování (SEM).

Další možnosti podpory publikační činnosti

Kvalitní výzkum, který bude zaslán do recenzního řízení významnějšího impaktovaného časopisu, je možné podpořit formou pre-submission peer review, které zahrnuje:

  • Hodnocení a komentáře, konstruktivní náměty na vylepšení;
  • Úhradu korektury anglického jazyka rodilým mluvčím nebo i profesionální agenturou (pro články v Q2 a lepší).
  • Pro korektury standardních článků je možnost využít software Grammarly. Pro více informací kontaktujte Ondřeje Machka nebo Petra Houdka.

Poskytujeme rovněž podporu a rady dobré praxe při podání studie do recenzního řízení a v jeho průběhu (výběr vhodného časopisu, reakce na oponentní posudky, strategie pro modifikaci studie atp.).