Program jednání Vědecké rady

Další termíny zasedání vědecké rady v příslušném roce:

  • Bude zveřejněno.

Program jednání Vědecké rady:

Nahlížení do habilitačních prací odevzdaných uchazeči k obhajobě

Habilitační práce jsou zveřejněny k nahlížení veřejnosti na fakultě u Ing. Blanky Helclové.